Módszertan
Az alkalmazott módszertan magában foglalja: 

• a helyzet megismerését,
• megfelelő eljárás kiválasztását és alkalmazását,
• a belső és külső ismeretek integrálását,
• a feladat komplex megvalósítását,
• a szükségszerinti részvételt a működtetésben.
 
A legcélszerűbb és leghatékonyabb megoldást választjuk ki a problémák kezelése során.